Μηχανικοί Ανελκυστήρες.

Χαρακτηριστικά:

  • Δυνατότητα εφαρμογής μεταβλητής συχνότητας,(INVERTER - VVVF).
  • Δυνατότητα μεγάλης ταχύτητας ανύψωσης.
  • Άριστη λειτουργικότητα σε ψηλά κτίρια
  • Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμού απεγκλωβισμού.
  • Κατάλληλο για κτίρια με μεγάλη κίνηση.

Δείγματα Εργασιών.