Υδραυλικοί Ανελκυστήρες.

Χαρακτηριστικά:

  • Οικονομία στο ρεύμα
  • Απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
  • Ομαλή εκκίνηση - σταμάτημα
  • Δυνατότητα απομάκρυνσης μηχανοστασίου από το φρεάτιο (πηγάδι)
  • Δυο ταχύτητες για όλους τους τύπους
  • Γρήγορη εγκατάσταση

Δείγματα Εργασιών.