Εξωτερικοί Ανελκυστήρες.

Χαρακτηριστικά:

  • Εξωτερικό φρεάτιο διαμορφωμένο από λαμαρίνα ή γυαλί
  • Τηλεσκοπικό εμβολο όπου απαιτείται
  • Θάλαμος γυάλινος
  • Φρεάτιο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς
  • Αυξημένες διατάξεις ασφαλείας

Δείγματα Εργασιών.