Συντήρηση Ανελκυστήρα.

Συντηρούμε πάνω από 3.000 ανελκυστήρες

Η συντήρηση ενός ανελκυστήρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του, μετά το πέρας της εγκατάστασής του.

Σκοπός είναι να διασφαλίζει και προλαμβάνει όλες τις επικίνδυνες καταστάσεις οπού μπορεί να προκύψουν, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία σε όλους τους χρηστές του ανελκυστήρα.

Στην Αφοί Μήτρου Α.Ε. αντιλαμβανόμενοι την σημαντικότητα της συντήρησης έχουμε θεσπίσει αυστηρή πολιτική και κανόνες. Η προληπτική συντήρηση που διενεργείται από τους ειδικευμένους ηλεκτροτεχνίτες μας έχει ως αποτέλεσμα την καλή λειτουργία του ανελκυστήρα. Η συντήρηση γίνεται κάτω από κανονισμούς του ΕΛΟΤ ΕΝ 13015 και καλύπτει όλες τις ανάγκες και τις διατάξεις ασφαλείας του ανελκυστήρα.

Επιδίωξή μας είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης αντικαθιστώντας το λιγότερο δυνατόν εξαρτήματα – ανταλλακτικά, διατηρώντας την μεγίστη ασφάλεια στον ανελκυστήρα. Αυτό επιτυγχάνεται με το έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουμε αξιοποιώντας σωστά και την εμπειρία του στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία και εναρμονίζοντας την εταιρία στην ψηφιακή εποχή, εξοπλίσαμε τους τεχνικούς μας και την εταιρία μας με καινούριο λογισμικό ERP το όποιο θα μας φέρει πιο κοντά στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας. O διαχειριστής θα έχει τον πλήρη έλεγχο , ενημέρωση και εικόνα για το τι συμβαίνει στον ανελκυστήρα . Οι πελάτες μας έχουν αντιληφτεί και είναι ευχαριστημένοι από την ποιοτική και φιλική συνεργασία που παρέχουμε στα πενήντα χρόνια λειτουργιάς μας. Αυτό επιβεβαιώνεται από τους πελάτες μας, που μας δίνουν το κουράγιο, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες.

Το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο - 210 - 64 34 800

Επικοινωνήστε μαζί μας να έρθουμε στον χώρο σας να ελέγξουμε τον ανελκυστήρα σας άνευ χρέωσης, να σας κάνουμε μια έκθεση έλεγχου και να σας λύσουμε όλες τις απορίες.

Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε και διαθέτουμε την καλύτερη συντήρηση στις σωστές τιμές.