Υδραυλικοί Ανελκυστήρες Χωρίς Μηχανοστάσιο.

Χαρακτηριστικά:

  • Μηχανοστάσιο τύπου Ντουλάπα (2x80x2)( για εξοικονόμηση χώρου).
  • Χαμηλές απόληξης Άνω- Κάτω. (Δεν απαιτείται μεγάλο βάθος-ύψος.
  • Τοποθέτηση σε μη διαμορφωμένο χώρο φρεατίου.
  • Δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικό χώρο.
  • Πλήρες Πιστοποιημένο.
  • Σύγχρονος σχεδιασμός.
  • Διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου υδραυλικού ανελκυστήρα.

Δείγματα Εργασιών.